Дневник съемок AMBER DOG CALENDAR 2018 “Начало проекта”