101 Contacts – Networking evening: Australia в ресторане Riga Sunset Lounge