ODZIENAS MUIŽA

Padomju laikā ēka daļēji funkcionēja odzēniešu sabiedriskās dzīves vajadzībām ar kultūras namu, bibliotēku, dzīvokļiem. Daudzi vietējie iedzīvotāji ar nostaļģiju atminas krāšņos, vienmēr labi apmeklētos gadskārtu svētkus un zaļumballes.11034454_404256936401516_8097277759712123351_o

Tagad, pateicoties muižas jauno saimnieku uzņēmībai, entuziasmam un vēstures mīlestībai, ir uzsākta Odzienas muižas kompleksa rekonstrukcija. Atdzimis iepriekš degradētais muižas krogs – tajā kopš 2012. gada darbojas viesu nams (Krogusmāja), kurā tiek klāti arī svinību un godu galdi, pilnībā atjaunota arī pienotava, kura nu kalpo kā brūzis (Pilsbrūzis), dārznieka māja un mantu klēts. Veikti būtiski teritorijas labiekārtošanas darbi. Pati pils ēka pamazām atgūst savu iepriekšējo spozmi – ēkas labajam spārnam atjaun ots jumta segums, un piecās atjaunotajās zālēs 2015. gada pavasarī jau nosvinētas pirmās kāzas.apkartne-12

Odzienas muižas Pilsbrūzī top Odzienas muižas kvass un vairākos Rīgas krogos atzinību iemantojušais alus. Odzienas muižas kvass tiek darināts pēc tradicionālajām metodēm.

Abi Odzienas ali ir eila tipa – dubulti apiņotā un izteikti rūgtā IPA (India Pale Ale) un iesarkanais 1905.

Pilsbrūža apmeklētājiem ir lieliska iespēja uzzināt dzērienu darīšanas nianses, kā arī nodegustēt te tapušos kvasu un  alu.

***

В советское время здание частично функционировало для нужд общественной жизни одзиенцев с домом культуры, библиотекой, квартирами. Многие местные жители с ностальгией вспоминают пышные, всегда хорошо посещаемые календарные праздники и танцы под открытым небом.bruuzis-alus-04

Сейчас, благодаря предприимчивости, энтузиазму и любви к истории новых хозяев поместья, начата реконструкция комплекса Одзиенского поместья. Возродился ранее деградировавший трактир поместья – в нем с 2012 года действует гостевой дом (Крогусмайя), в котором также накрываются столы на праздники и торжества, полностью восстановлен маслозавод, который теперь служит как пивоварня (Пилсбрузис), садовый домик и кладовая. Выполнены значительные работы по благоустройству территории. Само здание дворца постепенно возвращает свое прежнее величие – в правом крыле здания восстановлено кровельное покрытие, а в пяти восстановленных залах весной 2015 года ужу отпразднованы первые свадьбы.13043366_560146017479273_5107222567845395985_n

В Пилсбрузисе Одзиенского поместья готовят квас Одзиенского поместья и заслужившее признание в нескольких рижских кабаках пиво. Квас Одзиенского поместья готовят традиционными методами.

Оба вида одзиенского пива – это эль: выраженно горький IPA (India Pale Ale) с двойным хмелем и красноватый 1905.

У посетителей Пилсбрузиса есть прекрасная возможность узнать нюансы приготовления напитков, а также продегустировать приготовленные здесь квас и пиво.

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью!

Facebook Комментарии
Scroll Up