MADONAS ALUS

BEER_A4_buklets_print (1)_Page_06Laikmetīgās pasaules zināšanas apvienojumā ar senajām tradīcijām. Madonas alus darītavā vairāk kā pirms simts gadiem, precīzāk, 1906. gadā, tika uzsākta alus ražošana akmens ēkā, kas ir saglabājusies līdz mūsdienām tās pirmatnējā izskatā un joprojām ir darbojošās alus darītava. Zem tās ir saglabājušies senie pagrabi, kuros simts gadus tālā pagātnē ziemā tika vests ledus no tuvākajiem ezeriem, lai palīdzētu saglabāt aukstumu visu vasaru, un uz tā varētu lāgerēt alus mucas.

Gadu atpakaļ alus darītava ieguva jaunu elpu, jo pie alus vārīšanas katliem stājās jauns aldaris Rolands Zaharovs, kurš alus darīšanas mākslu vairākus gadus mācījās Austrālijā, un šodien sevī apvieno modernās, globālās un tieši šai vietai raksturīgās, vēsturiskās alus brūvēšanas tradīcijas.

***
Знания современного мира в сочетании с древними традициями. На пивоварне в городе Мадона, более ста лет назад, а точнее в 1906 году, было начато производство пива в каменном здании, которое сохранилось до наших дней в первоначальном виде, и по-прежнему является действующей пивоварней. Под зданием сохранились древние погреба, в которые сто лет назад зимой возили лед с ближайших озер, чтобы сохранять холод на протяжении всего лета и лагерировать бочки с пивом.

Год назад пивоварня обрела второе дыхание, ведь к пивоваренным котлам заступил новый пивовар Роландс Захаровс, который осваивал мастерство изготовления пива в Австралии на протяжении многих лет, и на сегодняшний день объединяет современные, глобальные и характерные именно этому месту, исторические традиции изготовления пива.

***

A collaboration of contemporary knowledge and ancient tradition. The Madona brewery started its days more than a century ago, in 1906 to be exact, in a stone built house that has stood the test of time to modern day to continue its life as a brewhouse. Hidden underneath the brewery floor is an ancient cellar used a hundred years ago to store ice brought in from the nearest lakes in wintertime in order to keep it cool for storing beer in the summertime.

A year ago the brewery has been given a chance at a second life by a young brewmaster by the name of Roland Zaharov who has spent time in Australia learning to master the art of the perfect brew. Today he is combining the modern and ancient, the global and local as well as the traditional knowledge in his brew. IMG_0372

Чрезмерное употребление алкоголя вредит Вашему здоровью!

Facebook Комментарии
Scroll Up